Balustrada

b/alustrada schodowa czarna, szklana
PFR